WAke up family guy

Ще се научим как да споделяме емоциите в планината и да бъдем щастливи, основи на добрия ПЛАНИНАР - взаимно споделено учене, допълнителен разговор(социокрация)  след приключението.

-Планините -природата на човекът

-място за приключения

-етика и отговорности

-от Алеко до днес и сега

Ние също можем да се учим от нашите деца - те са по-добре подготвени телесно и ще ни помогнат и мотивират да бъдем по- близо до тях и да създадем семейно приключение.

"Можем да направим живота по-добър за децата и да си подобрим възприятията благодарение на планината. Тя е все по-необходима и достъпна за нашата вентилация. След 3-годишни приключения със Нона, 10 години и Йоан, 8 години смятам, че мога да отговоря на вашите приключенски очаквания.

 

15юни Бистришко бранище тръгване 10:30 от ЗООлогическата градина с автобус 66 Учим се от децата ни

 

Мозакът е мускул, събуждане на жизнените сили, взимане на решения, социокрация, самооправление, човеколюбие, хуманизъм, толерантност


Печат